Utvecklande samspel

Hästen bemöter dig kravlöst, ärligt och utan fördomar. Hästar är sociala och visar tydliga signaler. Hästen lär oss människor hur vi är mot andra och speglar tydligt människans sätt att vara.

Hästen ger även direkt feedback på våra starka sidor och känslor. De uppmuntrar oss på ett naturligt sätt till nya insikter och hur vi är mot andra och oss själva.

Häst nr 1

Information

Häst nr 2

Information

Häst nr 3

Information

Häst nr 4

Information

Häst nr 5

Information